mail me

Hlavní strana Historie Památky Terčino údolí Legendy o NH

Nové Hrady vznikly jako strážní hrad s přilehlou osadou na Vitorazské stezce, vedoucí původně z Doudleb přes Trhové Sviny a Žár do rakouské Weitry. První písemná zmínka o Nových Hradech pochází z listiny z roku 1279, kde je uveden také Ojíř z Nového hradu, příslušník rodu Vítkovců.

Západní strana hradu

Roku 1359 koupili Nové Hrady Rožmberkové. Ti novohradské panství rozšiřovali přikupováním okolních vesnic a řadu nových osad sami založili. Pečovali i ohrad a přilehlé město. V roce 1368 obdrželo město Nové Hrady městská práva a město i hrad byl opevněn hradbami s hlubokým příkopem a dvěma branami s padacími mosty. Za Oldřicha II. z Rožmberka byly Nové Hrady vtaženy do ničivých válek s husity. Po krátkém obléhání bylo město i hrad vydrancováno a vypáleno.

Nejstarší část hradu

Po smrti posledního Rožmberka Petra Voka obdrželi Nové Hrady Švamberkové. Ti se ale zapojili do odboje proti císaři, a tak se nejdříve v březnu 1619 pokusil dobýt Nové Hrady císařský generál Dampierre. Druhý útok v červnu pod vedením Karla Bonaventury Buquoye byl úspěšný a posádka hradu se vzdala. Karel Bonaventura Buquoy obdržel panství Nové Hrady jako odškodnění za válečné výdaje od císaře Ferdinanda II. v roce 1620.

Již roku 1621 padl při obléhání Nových Zámků. Po jeho smrti spravovala Nové Hrady za syna Karla Alberta vdova Marie Magdalena z Biglia. Ta se v roce 1635 přestěhovala do rezidence na náměstí, protože hrad její nároky na bydlení nesplňoval. Buquoyové v Nových Hradech žili do toku 1945.


Další fotky

Pohled z nádvoří na vstupní bránu Východní brána Pohled na bývalý buquoyský pivovar