mail me


Hlavní strana Historie Památky Terčino údolí Legendy o NH


Legenda o zakletém mnichovi

PodkovaV novohradské Červené věži se před staletími zjevoval mnich. O půlnoci procházel zdmi a když potkal člověka položil mu otázku: "Které zvíře nestvořil bůh?" Ustrašení lidé odpovídali všelijak. Nikdy však neuhodli. Tehdy mnich zavrtěl smutně hlavou a upřel na ně ledový, mrtvý pohled. Člověka vždy zamrazilo do morku kostí a od té doby se vidiny zjevení nemohl zbavit a brzy na to umřel. Jednou na hrad přišel mladý kovář, žádat o službu. Hradní pán mu řekl: "Jestliže z Červené věže vyženeš mrtvého mnicha, můžeš se stát mým kovářem." Kovář byl statečný a ničeho se nebál, proto svolil. Po dobré večeři se vypravil na kutě. O půlnoci u jeho lože stanul mnich se stejnou otázkou na rtech. Odvážný kovář se nikterak nezalekl a hrdě odpověděl: "Kůň, protože má kopyta jako čert a nekleká si, když lehá." Mnich zhluboka vydechl a zmizel. Mnich byl zakletý, protože zpronevěřil koně chudého šlechtice. Kovář ho vysvobodil a vysloužil si dobré místo hradního kováře.