mail me

Hlavní strana Historie Památky Terčino údolí Legendy o NH

Hrad

Bývalý pivovarPochází z let 1225-1250 (Vítkovci). Dobytí Husity v r.1425, požáry i zemětřesení v r.1592, byly důvodem k úplné přestavbě v pozdně gotickém slohu. Hluboký příkop s padacími mosty chránil hrad před nepřáteli. Svojí hloubkou a rozsahem nemá v Čechách srovnatelnou obdobu. Od 17.stol sloužil jako obydlí panských úředníků. V roce 2000 byl návštěvníkům po 15.leté rekonstrukci zpřístupněn areál hradu včetně parkánu,příkopu a části bývalé expozice hyalitového skla,které je součástí sbírek Jihočeského muzea. V zadní části hradu byl původní novohradský pivovar.

Radnice

RadniceRenesanční stavba z r.1553, v r.1749 barokně upravena a později vyzdobena na průčelí znaky města a rodu Buquoyů(1887). S radnicí byl spojen městský pivovar, který se nacházel v zadním traktu budovy. Ve 30.letech 20.století sem byla místo pivovaru umístěna sýrárna.

Rezidence

RezidencePanský buquoyský dům na náměstí z r.1644 v barokním slohu byla postavena pro vdovu po generalisimu císařských vojsk hraběnku Marii Magdalenu Buquoyovou rozenou z Biglia, jako zámek. Rod zde sídlil až do r.1806, kdy přesídlil do Nového zámku. V rezidneci pak zůstaly jenom kanceláře hospodářského a stavebního úřadu panství a byty buquoyských zaměstnanců. Po roce 1945 byla předána lesnímu závodu.

Nový zámek

Empírový zámekTrojkřídlý empírový zámek byl postaven v letech 1801-1810. "Nový zámek" měl v přízemí kuchyňské místnosti a byty služebnictva, v prvním patře se nacházely společenské místnosti, hraběcí pokoje a divadlo s hledištěm, ve druhém poschodí byly pokoje pro hosty. K nejznámějším prostorám zámku patřila velká jídelna, přijímací salón, velký salón , modrý salón, kuřácký salón a hrací pokoj. Interiér byl zařízen rokokovým a empírovým nábytkem, velkým množstvím obrazů a loveckých trofejí. Po válce byl zámecký inventář zcela rozkraden. U zámku se nachází rozlehlý park, v němž původně stály skleníky, různé zahradní domky a skupina dřevěných staveb skotského typu.

Kostel sv.Petra a Pavla

KostelPozdně gotický kostel svatého Petra a Pavla vznikl na místě původního kostela, pocházejícího z doby před rokem 1284. Ten byl při požáru města v roce 1467 zničen. Nová stavba byla zahájena v roce 1500 a trvala až do roku 1590. Štíhlá hranolová věž byla kostelu přistavěna v roce 1628. Chrámové jednolodí je sklenuto hvězdovou a síťovou žebrovou klenbou. Sedlový portál v západním průčelí je z období po roce 1510. Raně barokní vybavení kostela z let 1672 - 1692 patří k nejkvalitnějším svého druhu v Čechách. V letech 1679 - 1685 byl ke kostelu přistavěn klášter servitů, barokní čtyřkřídlá stavba okolo rajského dvora.

Klášter servitů

Klášter servitůV září 1677 byl v Nových Hradech založen klášter servitů, v němž působilo zpočátku osm kněží a čtyři bratři. Od 50.tých let zde byla kasárna pohraniční stráže a objekt značně zchátral. Komunitu servitů se podařilo se zahraniční pomocí obnovit v roce 1991, řád dostal objekt zpět a provedl jeho generální opravu.

Hrobka Buquoyů

Buquoyská hrobkaNa okraji městského hřbitova byla v letech 1901-1903 postavena v novogotickém stylu podle plánů vládního rady Josefa Schulze z Prahy hrobka rodiny Buquoyů. Tympanon portálu nese pozlacenou mozaiku podle předlohy Maxe Švabinského. Na portálu krypty nacházející se pod kaplí je umístěn velký erb rodu Buquoyů. Hrobka je dnes užívána jako smuteční síň a zádušní kaple.